8 februari 2022, Gesprek IenW.

8 februari 2022, Gesprek IenW.

Specifiek onderwerp “initiatief wetsvoorstel permanent vuurwerkverbod”: 

We hebben 8 februari een gesprek met IenW gehad en het initiatief wetsvoorstel kwam ter sprake. (Dit wetsvoorstel stamt in feite al uit 2020 en is na het (gevraagde) advies van de raad van State aangepast.
Initiatiefnemers kunnen ondersteuning vragen, zo ook bij het ministerie van IenW.
Dat hebben ze niet gedaan.
De internetconsultatie is gesloten en er zijn meer dan 12.200 reacties binnen gekomen.
Vuurwerk komt niet in het regeerakkoord voor dus het is de vraag wanneer dit voorstel behandeld gaat worden.
Mocht het behandeld worden dan komt er een schriftelijk debat waarbij de kamerleden vragen kunnen stellen. De staatsecretaris en de minister zullen hier ook bij betrokken worden.
Er zal dan een plenair debat volgen.
De initiatiefnemers zullen dit debat leiden.
Mocht de 2e kamer akkoord gaan, dat moet het nog langs de eerste kamer.
Mocht het bekrachtigd worden dan moet er een inwerkingtredensbesluit komen en zullen er uitvoeringsmaatregelingen bekend gemaakt moeten worden.
Waarbij uiteraard rekening gehouden moet worden bij de huidige voorraden, de doorlooptermijnen van nu al bijna 2 jaar (orderproces China) en de gedane investeringen door de ondernemers.
Het is goed om te weten dat de kamer de agendering bepaald.
Mocht het gaan spelen zullen wij en onze branchegenoten de kamerleden informeren.
Hoelang een eventueel proces gaat duren is bij IenW onbekend.
Er komt een aparte vergadering met IenW over de vraag hoe we nu een roadmap kunnen maken zodat we, in ieder geval een paar jaar, weten waar we aan toe zijn.

UPDATE: 17 Maart 2022 vind reeds het schriftelijk debat plaats.
SVNC zal (met haar partners) voor die tijd de kamerleden van juiste informatie voorzien.

 

8 februari 2022, Gesprek IenW.