Bijdragen

BIJDRAGEN

De bestuursleden van de stichting zetten zich naar beste weten en kunnen voor de stichting in. Om de doelstellingen te bereiken zijn echter ook externe specialisten als bijvoorbeeld advocaten, lobbyisten en onderzoeksbureaus nodig

Specialisten kosten geld. De stichting is afhankelijk van donaties van aangesloten dealers en donaties door andere betrokken, externe partijen.

Vuurwerkdealers
Wilt u zich aansluiten als vuurwerkdealer om zo verenigd met ons de strijd aan te gaan en te profiteren van mogelijke juridische successen en daaruit voortvloeiende (financiële) afspraken? Wij verwachten van elke winkel een (start)donatie om zich aan te sluiten. Neem contact met ons op via: info@svnc.nl of 06-13262870 om aan te geven dat u zich wilt aansluiten en/of om meer te weten te komen over de donatie. Na aanmelden wordt uw winkelnaam vermeld op de pagina aangesloten dealers.

DONEREN

Externe partijen
Bent u geen vuurwerkdealer maar gaat deze strijd u ook aan het hart? Steun de stichting door uw financiële bijdrage te storten op NL75 INGB 0008 0408 43 t.n.v. Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk. Na ontvangst van uw bijdrage vermelden wij uw naam als donateur op de pagina donateurs. Wanneer u liever anoniem wilt blijven, vragen wij u dit te vermelden bij uw overschrijving.

De ontvangen bijdragen worden uitsluitend gebruikt voor gemaakte, relevante kosten inzake de vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de aangesloten vuurwerkdealers.

Bij beëindiging van de stichting zullen de eventuele overgebleven gelden evenredig onder de aangesloten vuurwerkdealers worden uitgekeerd.