Welkom bij Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumenten vuurwerk

Sinds jaar en dag moet de vuurwerkbranche zich richting overheid, media en de bevolking verantwoorden over o.a. schades, letsel en overlast tijdens de jaarwisseling. Verantwoordelijkheid die in vele gevallen helemaal niet (geheel) onder het Nederlands consumentenvuurwerk hoort te vallen.

OVER ONS NIEUWS

SVNC

Sinds eind 2019 heeft de discussie rondom vuurwerk in Nederland een enorme vlucht genomen. Zo’n vlucht zelfs dat er in januari/februari 2020 plotseling een voorgenomen besluit tot diverse deelverboden tot stand is gekomen. In januari van 2021 zijn Groenlinks en de PvvD met een wetsvoorstel gekomen voor een permanent vuurwerkverbod. Tijd voor actie dus.

De Nederlandse vuurwerkdealers voelen zich niet gehoord in de verschillende discussies en besluitvormingen.

Om als vuurwerkdealers onze stem te kunnen laten horen en sterker te staan richting overheid, media en de bevolking is het initiatief genomen om Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC) op te richten.

DE STICHTING

Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk heeft ten doel het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de aangesloten en in Nederland gevestigde vuurwerkdealers (die Nederlands consumentenvuurwerk verkopen) richting overheid, media en de bevolking.

STEUN ONS

De stichting wil haar doel
onder meer bereiken door:

  • In samenwerking met lobbyist(en) het gesprek met
    overheid en media aan te gaan
  • Het laten doen van feitenonderzoeken naar rapporten waarop de overheid mede haar beslissingen neemt
  • Het laten doen van nieuwe onderzoeken om aan te tonen dat Nederlands consumentenvuurwerk niet
    verantwoordelijk is voor alle schade- en letselgevallen
  • Het laten onderzoeken en indien mogelijk ondernemen van juridische stappen tegen een eventueel totaalverbod van consumentenvuurwerk
  • Het laten onderzoeken van gerechtelijke mogelijkheden naar en indien mogelijk eisen van schadevergoedingen (voorraad én omzet) bij een eventueel definitief totaalverbod
  • Alles te doen wat in de macht van de stichting ligt om de belangen van de aangesloten vuurwerkdealers zo goed mogelijk te behartigen.

De bestuursleden van de stichting zetten zich naar beste weten en kunnen voor de stichting in. Om de doelstellingen te bereiken zijn echter ook externe specialisten zoals bijvoorbeeld advocaten, lobbyisten en onderzoeksbureaus nodig. Specialisten kosten geld. De stichting is afhankelijk van financiële bijdragen van aangesloten dealers en donaties van andere betrokken, externe partijen. Wilt u de stichting financieel bijstaan als vuurwerkdealer of als andere externe organisatie of individu? Kijk dan snel op de pagina.

ONZE PARTNERS

HET BESTUUR

Het bestuur van Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk bestaat uit vijf leden.

Voorzitter: Bart Pronk
Secretaris: Bianca van der Leest
Penningmeester: Richard Pronk

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op onkostenvergoeding wanneer zij voor de stichting relevante kosten maken.

* Staat u ervoor open om zitting te nemen in het bestuur van de stichting? Schrijf dan een motivatiebrief, waarin u duidelijk aangeeft waarom u bestuurslid wilt worden en welke voor de stichting belangrijke eigenschappen en vaardigheden u meeneemt. Beschrijf duidelijk hoe u uw rol binnen het bestuur ziet en mail uw brief naar info@svnc.nl. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

De strijd

De doelstellingen van SVNC gaan vaak gepaard met doorlopende procedures, vele besprekingen en langdurige besluitvormingstrajecten. Ook na concrete gesprekken is er vaak niet direct iets nieuws of concreets te melden.
U mag er echter vanuit gaan dat de bestuurders van de stichting en de betrokken externe specialisten continu werken aan de vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de aangesloten vuurwerkdealers en de lopende processen.

In geval van belangrijk nieuws informeren wij u uiteraard zo snel mogelijk.