Gesprek burgemeester van Zanen Den Haag

Gesprek burgemeester van Zanen Den Haag

24 Januari 2022 hebben wij samen met Adrie van Herk (SBV) een bezoek gebracht aan de gemeente Den Haag, voor een gesprek met burgemeester van Zanen, tevens voorzitter Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG). De heer van Zanen was helaas verhinderd maar wij hebben gesproken met zijn staf, de beleidsmakers op het gebied van veiligheid, waaronder het dossier vuurwerk ook valt.  Het was een verhelderend gesprek waarbij vooral gesproken is over het effect en de gevolgen van een vuurwerkverbod, zowel regionaal als nationaal.

SBV heeft een heldere brief achtergelaten en SVNC heeft het uptodate Kennisdocument achtergelaten.
Na ons bezoek kregen we de volgende reactie:

“Dank ook voor uw tijd. Het gesprek is voor ons zeer leerzaam geweest. Het is ons duidelijk geworden dat de vuurwerkdiscussie niet zwart-wit is en dat de vuurwerkbranche meedenkt en meegedacht heeft over het verkleinen van de kans op letsel en overlast.

Hoe de discussie zich landelijk verder zal ontvouwen, is een kwestie van afwachten op dit moment voor ons als medewerkers van gemeente Den Haag. Wij hebben, zoals toegezegd de burgemeester (en natuurlijk voorzitter van de VNG) inmiddels geïnformeerd over hetgeen u heeft aangegeven.”

Wij hebben het gesprek als zeer nuttig ervaren.
Bart Pronk
Tuitjenhorn

 

Gesprek burgemeester van Zanen Den Haag